Labyrinten på Holmengrå

(English text below the pictures)

I Sør-Varanger finnes to labyrinter; en på Kjø-øya og en på Holmengrå. Labyrinten på Kjø-øya er overgrodd og så godt som  usynlig, men på Holmengrå er den fortsatt tydelig, slik bildene under viser. Disse labyrintene er datert til ca 1000-1600 e.Kr. og er trolig minne om øst-samisk kultur og bosetting. Det finnes ingen skriftlig dokumentasjon om hva slags funksjon labyrintene har hatt, men en antar at det dreier seg om ritualer av forskjellig art. Mer informasjon finnes i heftet "Labyrinten", se på produkt-siden.

Her er noen bilder fra Holmengrå, ytterst i Jarfjorden, like ved Varangerfjorden. Bildene er tatt på lørdag 6. oktober 2001 som var en strålende høstdag. Bildene viser bebyggelsen bestående av fiskerhytter samt den berømte labyrinten.

Alle bilder ved Harald G. Sunde.


Bilder/Pictures

Klikk på bildene for større versjoner.

Click on the pictures for larger versions.


The Holmengrå Labyrinth.

In Sør-Varanger there are two labyrinths, one at the Kjø-øya island,  the other at Holmengrå. The Labyrinth at the Kjø-øya island is overgrown and almost invisible, but at Holmengrå the maze is still easy to see, as the pictures above show clearly.  These labyrinths are dated to approx 1000-1600 AD, and are probably remains of East Sámi (East Lappish) culture and habitation. No written documentation about the use of the labyrinths exists, but one believes that it has been used in some kind of rituals. More information is found in the booklet "The Labyrinth", look at the Product page.

The pictures are from Holmengrå, by the mouth of the Jarfjord, just off the Varangerfjord. The pictures are taken on Saturday 6th of October 2001, which was a crisp and sunny autumn day. The pictures show the fishing cottages and the famous labyrinth.

All pictures by Harry O'Sundaigh