Produkter, priser og salgssteder:

(English text, go to bottom of page)

A) Produkter og priser:                                                                    

 

1)      ”Labyrinten” hefte.

20 siders hefte på norsk, engelsk og tysk om labyrint-motivet.                                 Pris kr 30,-. 

 

2)      ”Kirkenes-labyrinten” sølv-produkter.

Produktene ligger pakket i saueull fra Finnmark, i klarplast-eske med vedlagt kort forklaring om labyrint-motivet på norsk, engelsk og tysk.     

Beskrivelse Pris Bilde (klikk for større)
2a) Brosje i sølv  Kr. 332,-

2b) Ring i sølv       Kr. 389,-
2c) Slipsnål i sølv            Kr. 492,-
2d) Anheng i sølv m/ lærreim Kr. 318,-
2e) Mansjettknapper i sølv (1 par) Kr. 598,-
2f) Ørehenger i sølv (1 stk)       Kr. 218,-
2g) Ørestikk i sølv (1 par)             Kr. 482,-

 Ytterligere produkter i serien "Kirkenes-labyrinten" er planlagt. 

 

3) Drammeglasset "Harry"*  med labyrintmotiv.

Pris: Kr 80,-

4 cl frostet drammeglass med labyrinten på Holmengrå som motiv.

*Oppkalt etter lederen for utenlandsavdelingen i firmaet

 

 

4) Kaffekopp med labyrintmotiv

 

Pris: Kr 100,-

Samt "Kirkenes" på fire språk (norsk, samisk, russisk, finsk).

 

 

5) Cognacglass med labyrintmotiv

 

Pris: Kr 100,-,

 

6) Partisanene på Øretoppen/Beallječohkka.

 

Pris: Kr 70,-

Se informasjon på egen side (se venstre marg), utgitt november 2006, 28 sider. 

 

7) Anne Helskog: "Det er bombevær i natt.... Fire år i Festung Kirkenes".
Anne Helskog bodde i Kirkenes gjennom hele 2. verdenskrig. Hun skrev dagbok gjennom krigen, og etter krigen ble dagboka omskrevet til et bokmanus. Helskog døde i 1965, men manuset ble ikke funnet før i 1994. Boka ble gitt ut i oktober 2004, til 60-års-jubileet for frigjøring av Sør-Varanger. 

1. opplag oktober 2004. 

2. opplag desember 2006. 

 

a) Bok, 170 sider, rikt illustrert.                                                                      Pris: Kr 195,-.

b) Lydbok lest av Bente Andersen, Samovarteateret, 4CD.                          Pris Kr. 295,-.

 

 

8) Magne Hovden: "Ruben"                                                              Pris Kr 150,-. 

Les Ruben Lerkes mange underfundige brev og alle de seriøse besvarelsene han har fått. En latterbombe!! 

Bokomtaler "Det er bombevær i natt..." :

*Sør-Varanger Avis:

"Beretningen fra fire år i "Festung Kirkenes" kryper langt inn i sjela di og slipper ikke taket så lett"

 

*Vidar Lund, biblioteksjef, Sør-Varanger Bibliotek: 

"Boka er et must for alle som er interessert i lokal krigshistorie....... Tar vi ikke så mye feil så vil denne boka finnes under mange juletrær i desember, og i tillegg toppe utlånsstatistikken ved biblioteket og bestselgerlisten hos de lokale bokhandlerne." (SVA 6/11-2004)

 

*Finnmark Dagblad:

"Disse dagboknotatene er førstehånds kildemateriale som gir et nytt innblikk i hverdagslivet, og samtidig nye perspektiver på kjente hendelser fra krigstidens Sør-Varanger. I det hele tatt har vi her fått en lesevennlig og spennende bok fra et dramatisk kapittel i norsk krigshistorie. Vi i Finnmark har fått en egen Annes dagbok, som med dette anbefales på det varmeste." (Helle Østvik, FD, 10/12-2004)

 

*Aftenposten:

"Dette er en 61 år gammel historie, så å si på dagen. Men den er virkeligere enn alle dagens realityserier lagt etter hverandre. .........denne lille beretningen kan fortelle hvordan det går å overleve, og faktisk venne seg til at sirener uler, luftvernskyts spiller opp, at bomber eksploderer, naboers og eget hus går opp i flammer, men likevel klare å glede seg over en fisk, et lite selskap, og at en liten, privat hage kan bidra med noen få blomster til en gravferd." (Kjell Dragnes, "Sprengt torsk i bombevær" Aftenposten, 17/4-2005)

 

*VG (intervju med Turid Helskog, forfatterens barnebarn):

"Bestemors dagbok er et sterkt anti-krigsdokument som beskriver hvordan det er å leve i et område okkupert av en fremmed statsmakt. Derfor er dessverre materialet brennaktuelt, også i dag." (VG 1/5-2005)

 

    *Dagbladet:

(presentert som en av fem favoritter blant nyutgitte bøker med tema 2. verdenskrig)

"Et sterkt dokument om å overleve med uvisshet, terror og frykt. Et kildeskrift fra folkedypet i en hardt prøvet landsdel." (Fredrik Wandrup, Dagbladet, 9/5-2005)

 

*NRK Radio P2:

Hvis du vil høre om boka, noen opplesnings-snutter fra lydboka, samt intervju med barnebarnet Turid Helskog; klikk deg inn på www.nrk.no, gå inn på nettradio, NRK P2, søk deg fram til Kulturbeitet og gå til 06.05.2005 kl 0815-0830. Du må registrere deg for å få tilgang til denne tjenesten. 

 

B) Salgssteder:

 

I. Butikksalg:

  Varene er til salgs i mange butikker i Sør-Varanger, bl.a.

  Varene selges dessuten på flg steder utenfor Sør-Varanger:

    NB! Legg merke til at de fleste utsalgsstedene kun har et begrenset utvalg av produktene.

 

II. Nettsalg:   

Bestilling kan også gjøres direkte fra Bealljecohkka Innovation.

Ved forsendelser tilkommer ekspedisjonsgebyr på kr 30,- per bestilling samt porto.

Større bestillinger kan regne med rabatterte priser, vennligst kontakt oss.

 


English:

Products, prizes and outlets:

A) Products and prizes:                                                                    

 

1)      ”The Labyrinth” booklet.

20 pages booklet  in Norwegian, English and German about the labyrinth motive.                 Prize: NOK 30,-                                                   
                     

2)      ”Kirkenes-labyrinten” silver products.

The products are placed in sheep wool from Finnmark, in a transparent plastic box with an enclosed short information card about the labyrinth motive in Norwegian, English and German.

 

Description Price Picture (click for larger)
2a) Silver brouch NOK 332,-

2b) Silver ring                                    NOK 389,-
2c) Silver tie pin NOK 492,-
2d) Silver brouch necklaze with leather laze NOK 318,-
2e) Silver cuff links (1 pair) NOK 598,-
2f) Silver ear ring (1 piece) NOK 218,-
2g) Silver ear pin (1 pair) NOK 482,-

More products in the "Kirkenes-labyrinten" series are planned.. 

       

3) The spirits glass "Harry" * with labyrinth motive.

Prize: NOK 80,-

4 cl frosted shot glass with the Holmengrå labyrinth as motive.

*named after the director of the overseas division

 

4) Coffee mug with labyrinth motive

Prize: NOK 100,-

And "Kirkenes" in four languages (Norw., Sami, Finnish, Russian).

 

5) Cognac/Brandy glass with labyrinth motive

Prize: NOK 100,-,

6) The Bealljecohkka partisan warriors.

Prize: NOK 70,-

Booklet released november 2006. 

 

7) Anne Helskog: "Det er bombevær i natt.... Fire år i Festung Kirkenes".
Anne Helskog lived in Kirkenes throughout The second World War. She wrote a diary through the war, and after the war she rewrote the diary to a book manuscript. Mrs Helskog died in 1965, but the script was not found until 1994. The book was published in oktober 2004, at the 60th anniversary for the liberation of Sør-Varanger.

a) Book in Norw., 170 pages, generously illustrated.                                                                                                   Prize: NOK 195,-.

b) 4CDs, read by Bente Andersen, Samovarteateret.                              Prize: NOK 295,-.

 

B) Outlets:

 

I. Shops:

  The items are for sale many places in Kirkenes and Sør-Varanger:

The items are also for sale at following places outside Sør-Varanger:

    NB! Most outlet sites only sell some of the products.

 

II. Internet sales:   

Orders can be sent directly to Bealljecohkka Innovation.

Products sent by mail  cost a fee of  NOK 30,- per order in addition to the stamps.