Bok – Under mistanke

Arne Store

247 sider

295,-

I denne boka gjør tidligere NRK-journalist og forfatter Arne Store (1945-2014) er dypdykk i historien om grenseboerne i Finnmark, med særlig vekt på den massive overvåkingen av folk i Sør-Varanger under den kalde krigen. Basert på omfattende intervjumateriale bringer boka fram sterke personlige beretninger om hvordan det oppleves å bli fotfulgt av overvåkningspolitiet, angitt av kolleger og naboer, og ekskludert fra arbeid.

Gjennom disse beretningene og gjennomgang av frigitte mapper fra overvåkningspolitiet, viser forfatteren hvilket absurd detaljnivå av opplysninger som ble registrert om enkeltpersoner. Selv om denne formen for ulovlig overvåking er historie og noe det norske demokratiet har tatt et oppgjør med, er både overvåkingsproblematikken og vilkårene for dem som bor ved den norsk-russiske grensa i høyeste grad aktuelle temaer også i dag.